פרס נובל בכלכלה - שיפוט וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות

מחקרם של פרופ' דניאל כהנמן ופרופ' עמוס טברסקי עסק בשיפוט ובקבלת החלטות בתנאי אי ודאות וחשף מנגנונים פסיכולוגיים הגורמים לטעויות שיטתיות, בתנאים הניתנים לחיזוי. ממצאי המחקר היו חלק מרכזי בהולדת תחום הכלכלה ההתנהגותית, והשפעתם על המחקר בתחומים רבים ניכרת עד היום. על המחקר זכה פרופ' כהנמן בפרס נובל בכלכלה בשנת 2002 . (פרופ' דניאל כהנמן, פרופ' עמוס טברסקי (1996-1937 , האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת פרינסטון)

פרס נובל בכלכלה -	שיפוט וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות

צילום: אודרי מלטון (מתוך תערוכת תגליות ופיתוחים ישראליים שהשפיעו על העולם של משרד המדע והטכנולוגיה)

אודות ליל המדענים

אירועי ליל המדענים מאורגנים על ידי משרד המדע והטכנולוגיה בשיתוף האיחוד האירופי.