שיטה חדשה להפעלת תאים חיסוניים לטיפול בסרטן

טיפול חדשני בסרטן מבוסס על הנדסה גנטית של תאי Tמהמערכת החיסונית והפעלה בררנית שלהם כנגד תאים סרטניים. שיטה זו עומדת כיום בחזית הפיתוחים המדעיים-רפואיים, וניסויים בטיפולים המבוססים עליה מראים תוצאות חיוביות. (פרופ' זליג אשחר, מכון ויצמן למדע)

הבנת המנגנונים בתאים האחראים למחלות ניווניות והשימושים הטכנולוגיים בהם

צילום: מכון ויצמן למדע (מתוך תערוכת תגליות ופיתוחים ישראליים שהשפיעו על העולם של משרד המדע והטכנולוגיה)

אודות ליל המדענים

אירועי ליל המדענים מאורגנים על ידי משרד המדע והטכנולוגיה בשיתוף האיחוד האירופי.