פרס נובל בכלכלה - משחקים חוזרים

פרופ' אומן חקר מצבים של אינטראקציה ממושכת, "משחקים חוזרים". הוא הראה שאפשר להבין באמצעותם תופעות חברתיות כגון אמון, שיתוף פעולה, חסד, יצירת קואליציות, ענישה ואיומים. תופעות אלו יכולות לכאורה להיראות לא רציונליות, במסגרת החשיבה הכלכלית המקובלת ולפיה כל אדם שואף לקדם את מטרותיו שלו. על מחקריו בנושא זה ובאחרים חלק פרופ' אומן את פרס נובל בכלכלה בשנת 2005 . (פרופסור ישראל אומן, האוניברסיטה העברית בירושלים)

פרס נובל בכלכלה - משחקים חוזרים

צילום: רועי גרינברג (מתוך תערוכת תגליות ופיתוחים ישראליים שהשפיעו על העולם של משרד המדע והטכנולוגיה)

אודות ליל המדענים

אירועי ליל המדענים מאורגנים על ידי משרד המדע והטכנולוגיה בשיתוף האיחוד האירופי.